Click to order

психоз кампейн

Photography: Elina Shevchenko @only__el
Styling & Cretive Direction: Nadya Zelenova @nadyazelen0va
MUAH: Yaroslav Grekhov @yaroslavgrekhov
Production: Maria Anosova @mariaanosova
Light: Egor Nagornyh @_egor_star_
Models: Ochir @bainovochir, Pahen @paheeen, Helen @pustota__x, Leha @janitorialbehavior
любовь кампейн
любовь лукбук